Nieuw CAO voor uitzendkrachten per 1 juli

Misschien had je het al langs zien komen, maar per 1 juli wijzigt de CAO voor uitzendkrachten, in dit artikel noemen we hen graag “professional”. We nemen je mee in de belangrijkste wijzigingen. Ben je professional of klant van MAVEIN? Don’t worry, jij hoeft niks te doen. Wij zijn op de hoogte van alle veranderingen en zorgen ervoor dat alles wordt doorgevoerd.

Overkoepelende wijzigingen

Naast wijzigingen die alleen gelden voor een contract met of zonder beding, zijn er ook wijzigingen die voor beide contracttypen gelden. De belangrijkste overkoepelende wijzingen zijn:

> Voor alle uitzendcontracten geldt nu één wachtdag bij ziekte. Eerder telde het contract met uitzendbeding twee wachtdagen. Dit is teruggebracht naar één wachtdag, met als gevolg dat er ook geen wachtdagcompensatie meer is.

> De inlenersbeloning wordt uitgebreid. Zo hebben professionals vanaf 1 juli 2023 recht op alle toeslagen en alle (bruto én netto) kostenvergoedingen die de vaste medewerkers ook ontvangen.

> Een andere verandering is dat professionals moeten worden ingeschaald op relevante werkervaring. Eerder werden professionals vaak laag ingeschaald. Een professional zal daarom ook altijd recht gaan hebben op periodieke verhogingen (conform het beleid binnen de organisatie). Een uitzondering geldt als een professional een slechte beoordeling heeft ontvangen bij zijn opdrachtgever.

 

Wijzigingen voor uitzendcontracten met uitzendbeding

> Geen wachtdagcompensatie meer. Zoals eerder benoemd, is de wachtdag teruggebracht naar één dag.

> Vanaf 1 juli aanstaande kan het uitzendbeding niet meer ingeroepen worden bij en tijdens ziekte van de professional. Een professional heeft vanaf dat moment recht op loondoorbetaling van maximaal twee jaar tot het moment van beter melden of tot het einde van de uitzendovereenkomst. Dit geldt ook voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2023. Kortom het is nu al belangrijk om een einddatum in de uitzendovereenkomst op te nemen.

> In de nieuwe cao-tekst wordt opgenomen dat opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde opdrachtgever ten minste voor de duur van vier weken moeten worden aangegaan.

Wijzigingen voor uitzendcontracten zonder uitzendbeding

Aanvulling ziektewet bij contracten zonder uitzendbeding. Professionals die ziek worden krijgen recht op twee jaar aanvulling op hun loon, tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar. Ook als hun uitzendovereenkomst is beëindigd blijven zij daar recht op houden. Daar moeten ze wel een premie van 0,3% of 0,7% voor betalen. Eerder was dit alleen aan de orde voor uitzendcontracten met een uitzendbeding.

Pensioen

De laatste verandering in het CAO heeft betrekking op de pensioenregeling voor professionals. StiPP heeft aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan de Basisregeling komt te vervallen. Momenteel bedraagt deze wachttijd nog acht gewerkte weken. Zonder wachttijd gaat de professional vanaf zijn eerste werkdag deelnemen aan de StiPP Basisregeling en onmiddellijk pensioen opbouwen.

Kortom, er worden best een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als professional en klant van MAVEIN hoef je in ieder geval niks te doen. Ben je zelf uitzender? Zorg dan natuurlijk wel dat alle wijzigingen op tijd zijn doorgevoerd.

Vragen na het lezen van dit artikel? Bel ons dan eens op (085 – 086 1042), dan beantwoorden wij natuurlijk graag jouw vragen.

 


Let op, het artikel is een opsomming van de volgens ons belangrijkste wijzigingen. Ga voor een volledig overzicht van de wijzigingen naar de volgende website: De CAO voor Uitzendkrachten – ABU