Flex-Vast contracten: Binding & Zekerheid

Veel gehoord: ‘Professionals willen niet op uitzendbasis werken. Ze geven de zekerheid van een vaste baan niet op voor een flexcontract.’ En vanuit werkgeversperspectief: ‘We willen mensen graag aan ons binden en daarom snel op de eigen payroll.’ Herkenbaar? In dit tweede blog van de Flex-Vast contracten serie vertellen we dé anti-argumenten om niet voor een Flex-Vast contract te kiezen. 

Vast contract 

Het zijn veel gehoorde en dus belangrijke signalen, waar je niet zomaar overheen moet stappen. Immers, als het bij jou leeft, dan vast ook bij anderen. Maar een verstandig mens kijkt dieper dan alleen de argumenten aan de oppervlakte. Zo weet iedereen dat een vaste baan al lang niet meer gelijk staat aan zekerheid. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, versoepeling van het ontslagrecht, maar bovenal de grilligheid van de economie en het bedrijfsleven maken dat het vaste contract geen echte zekerheid meer biedt. En dit is echt niet alleen in Corona tijd zo.

Hetzelfde geldt voor de binding van werknemers. Iedere werkgever weet: Al bied je nog zoveel (contractuele) vastigheid, zonder een goede werkgever te zijn, blijft de werknemer niet. En zelfs al ben je een fantastische werkgever, mensen blijven nu eenmaal korter. Steeds vaker zelfs korter dan 1 jaar. Uit een onderzoek van Deloitte in 2018, onder ruim 10.000 millennials in 36 landen, bleek dat 43% voornemens heeft binnen 2 jaar weer te vertrekken, zelfs als ze tevreden zijn over de werkgever.

De vraag die je moet stellen is: wat leidt tot ‘Binding’ en ‘Zekerheid’?  

Flex-Vast contract bekijken

Wat leidt tot Binding

Zowel binding als zekerheid zijn grotendeels gevoelskwesties, waar heel menselijke eigenschappen onder verborgen gaan. Acceptatie, waardering en ja ook, zekerheid. Ze worden ingegeven door opvoeding, aannames, imago en soms ervaringen uit het verleden. Binding kun je uitleggen als een optelsom van acceptatie en waardering. Het wordt vooral gevoed door de omgang tussen mensen onderling. Ga maar na: krijgt de medewerker een warm welkom, aandacht, een betrokken leidinggevende en een realiteit die overeenkomt met de gecreëerde verwachting? Dan voelt hij/zij zich gewaardeerd en geaccepteerd. De wisselwerking is dat hij/zij zich thuis voelt en zich zal inspannen om een goede relatie op te bouwen. Uitzonderingen daargelaten, de energie die je in medewerkers stopt is wederkerig. Dit alles staat volledig los van de contractvorm!

Wat leidt tot Zekerheid

Voor zekerheid ligt dit iets anders. Bij zekerheid is er naast gevoel, ook een feitelijke zekerheid. In de contractvorm zit een deel zekerheid, dat kun je niet ontkennen. Echter, contract zekerheid is de afgelopen jaren sterk uitgehold. Massa-ontslagen, zelfs bij alom als solide en sociaal bekend staande ondernemingen, zijn al lang geen uitzondering meer. Bestaat er dus nog zoiets als zekerheid? Daar kun je oprecht over discussiëren. Vast staat in ieder geval dat een vast contract (bepaalde en onbepaalde tijd) geen echte feitelijke zekerheid meer biedt.

De enige echte zekerheid is onzekerheid

Dat gaat misschien wat ver, maar laten we eens kijken naar het laatste element: gevoelszekerheid. Dit is nauw verbonden met vertrouwen en begint bij menselijk contact. Ook hier kan je als werkgever het verschil maken. Door communicatie, het gezamenlijk delen van ambities, transparant zijn over kansen én bedreigingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Niemand houdt van verrassingen en werknemers hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn. Hoe minder feitelijke zekerheid er is, hoe groter het belang van een zeker gevoel. 

Gelukkig heb je hier als werkgever veel invloed op. En doe je dit goed, dan durft vrijwel iedere werknemer je te vertrouwen. Juist daarin schuilt de werkelijke zekerheid. Geloven ze in jouw verhaal. Geloven ze in jou? Als het antwoord JA is, ben je als organisatie op de goede weg. 

Flex-Vast contract thumbs up

Werknemers zullen om de juiste redenen bij, voor en met je willen werken. Ze passen bij jou, accepteren de (contractuele) onzekerheid omdat ze vertrouwen in een goede toekomst. En bedenk je ook het volgende: de werknemer die vasthoudt aan (schijn-)veiligheid uit het verleden, de kandidaat die niet komt voor de functie, maar voor het papiertje. Die past misschien wel niet bij jou.

Volgende week nemen we je mee in de kosten van diverse contractvormen. Lees je dan weer mee?!